Subscrisa, 60 MINUTES ESCAPE ROOM SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. C.A. Rosetti nr. 47, demisol, camerele 3-15, sector 2, telefon 0730 605 056, e-mail: office@60minutes.ro, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/15539/2019, CUI 41897893, reprezentata prin Dan Varsa in calitate de beneficiar a adoptat urmatoarea declaratie de consimtamant:

I. Obiectul consimtamantului

Prezentul consimtamant aproba colectarea si procesarea de catre beneficiar a datelor personale ale subiectului

II. Datele colectate

Datele colectate de la subiect sunt urmatoarele:

–          Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicari, informatii, contract, factura, notificari, informari

–          Numar de telefon – pentru transmiterea de comunicari, notificari de intarziere, oferte, informari

–          Nume, prenume – pentru adresare si contact

III. Scopul in care va fi utilizat consimtamantul

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict in urmatoarele scopuri:

–          publicarea pe Internet a faptului ca subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora. Postarea se va efectua in urmatoarele locatii:

o   siteul web www.60minutes.ro

o   pagina de Facebook  https://www.facebook.com/60MinutesSmartFun/

–          Transmiterea prin SMS de notificari

–          Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei

–          Publicare in panoul portofoliu de clienti aflat in incinta companiei

–          Mentionarea in videoclipurile, imaginile, ofertele si cataloagele tiparite de prezentare ale companiei

IV. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de catre Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, poate interveni cand doreste si poate solicita:

–          informare si consultarea informatiilor vizate

–          actualizarea informatiilor vizate

–          stergerea informatiilor vizate

–          restrictionarea si opunerea in prelucrarea informatiilor vizate

V. Valabilitate

Prezentul consimtamant este valabil pentru o perioada nelimitata sau pana la retragerea sa.

VI. Declaratie:

Subiectul isi exprima consimtamantul in favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerata) imaginilor fotografice ale persoanei sale in scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice in alte scopuri decat cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor catre alti terti decat cei mentionati este strict interzisa.