Subscrisa, 60 MINUTES ESCAPE ROOM SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. C.A. Rosetti nr. 47, demisol, camerele 3-15, sector 2, telefon 0730 605 056, e-mail: office@60minutes.ro, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/15539/2019, CUI 41897893, reprezentată prin Dan Varsa în calitate de beneficiar a adoptat următoarea declarație de consimțământ:

I. Obiectul consimțământului

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale ale subiectului

II. Datele colectate

Datele colectate de la subiect sunt următoarele:

–          Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură, notificări, informări

–          Numar de telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte, informări

–          Nume, prenume – pentru adresare și contact

III. Scopul în care va fi utilizat consimțământul

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

–          publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora. Postarea se va efectua în următoarele locații:

o   siteul web www.60minutes.ro

o   pagina de Facebook  https://www.facebook.com/60MinutesSmartFun/

–          Transmiterea prin SMS de notificări

–          Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei

–          Publicare în panoul portofoliu de clienți aflat in incinta companiei

–          Menționarea în videoclipurile, imaginile, ofertele și cataloagele tipărite de prezentare ale companiei

IV. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, poate interveni când dorește și poate solicita:

–          informare și consultarea informațiilor vizate

–          actualizarea informațiilor vizate

–          ștergerea informațiilor vizate

–          restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate

V. Valabilitate

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă nelimitata sau până la retragerea sa.

VI. Declarație:

Subiectul își exprimă consimțământul in favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerată) imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.