Termeni și condiții 60 Minutes Escape Room Bucuresti

 

Consimțământ

Subscrisa, 60 MINUTES ESCAPE ROOM SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. C.A. Rosetti nr. 47, demisol, sector 2, telefon 0730 605 056, e-mail: office@60minutes.ro, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/15539/2019, CUI 41897893, reprezentată prin Dan Varsa în calitate de beneficiar a adoptat următoarea declarație de consimțământ:

I. Obiectul consimțământului

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale ale subiectului

II. Datele colectate

Datele colectate de la subiect sunt următoarele:

–          Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură, notificări, informări

–          Numar de telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte, informări

–          Nume, prenume – pentru adresare și contact

 III. Scopul în care va fi utilizat consimțământul

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

–          publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora. Postarea se va efectua în următoarele locații:

o   siteul web www.60minutes.ro

o   pagina de Facebook  https://www.facebook.com/60MinutesSmartFun/

–          Transmiterea prin SMS de notificări

–          Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei

–          Publicare în panoul portofoliu de clienți aflat in incinta companiei

–          Menționarea în videoclipurile, imaginile, ofertele și cataloagele tipărite de prezentare ale companiei

IV. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, poate interveni când dorește și poate solicita:

–          informare și consultarea informațiilor vizate

–          actualizarea informațiilor vizate

–          ștergerea informațiilor vizate

–          restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate

 V. Valabilitate

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă nelimitata sau până la retragerea sa.

VI. Declarație:

Subiectul își exprimă consimțământul in favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerată) imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.

Termeni și condiții

 1. Jocurile 60 Minutes Escape Room Bucuresti se bazează pe observare atentă, intuiție și deducție logică. Nu necesită abilități sau cunoștințe speciale și nu presupun sub nicio formă utilizarea forței, a unor cascadorii sau a oricăror metode violente. De asemenea, soluțiile puzzle-urilor și codurilor nu implică alterarea mobilierului sau a instalațiilor de încălzire, iluminare sau supraveghere.
 2. La realizarea camerelor de joc au fost luate în calcul și respectate toate măsurile de precauție necesare, scenariile neconținând niciun fel de elemente sau obiecte dăunatoare participanților la jocul escape room. Participanții își asumă în întregime responsabilitatea pentru orice acțiune voluntară sau involuntară provocatoare de suferințe fizice sau psihice.
 3. Daunele aduse obiectelor din camera sau camerei în sine pe timpul jocului sunt responsabilitatea participanților la joc și vor fi reparate sau înlocuite pe cheltuiala acestora.
 4. La joc pot participa echipe de 2 până la 6 persoane. Copiii cu vârste până la 14 ani trebuie însoțiți obligatoriu de cel puțin un adult. Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 si 18 ani trebuie să prezinte, în scris, consimțământul părintelui sau al tutorelui legal în vederea participării la joc sau să fie însoțiți de un adult. În cazul nerespectarii a acestor reguli, organizatorii își rezervă dreptul de a anula rezervarea, fără rambursarea contravalorii acesteia.
 5. In incinta 60 Minutes Escape Room Bucuresti este strict interzis accesul sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. Consumul de băuturi alcoolice sau stupefiante precum și fumatul sunt de asemenea strict interzise. În cazul nerespectarii acestor reguli, organizatorii vor anula rezervarea sau vor întrerupe jocul, fără rambursarea contravalorii.
 6. Participanții înțeleg și acceptă faptul că pe durata jocului, ușa camerei în care se vor afla va fi încuiată. Ușa se va deschide și jocul va înceta în maximum 60 de minute de la intrarea în cameră, indiferent dacă a fost sau nu găsită soluția ieșirii din cameră. În situații excepționale cauzate de probleme de sănătate sau de siguranță a participanților, ușa poate fi deschisă atât de către participanții la joc, folosind sistemul de urgență aflat în interiorul camerei, cât și de către personalul 60 Minutes Escape Room.
 7. Participanții înțeleg și acceptă faptul că derularea jocului poate fi urmarita de catre organizatori cu ajutorul camerelor de supraveghere. Supravegherea video a participantilor este folosita exclusiv pentru buna derulare a jocului.
 8. Persoanele cu o stare de sanatate ce ar putea fi afectata negativ de petrecerea unui timp de 60 de minute intr-un spatiu inchis sunt sfatuite sa nu participe la joc. 60 Minutes Escape Room Bucuresti nu își asumă raspunderea pentru participarea la joc a persoanelor respective.
 9. Înregistrarea video sau fotografierea sunt strict interzise. În caz de nerespectare a acestor reguli, jocul va fi întrerupt imediat de către organizatori, fără rambursarea contravalorii acestuia.
 10. Rezervările se pot face atât online cât și telefonic. În ambele cazuri, rezervarea va fi confirmata printr-un e-mail care conține detaliile cu privire la rezervare si posibilitatea de modificare sau anulare. În cazul în care nu ați primit e-mail de confirmare, vă rugăm să ne contactați telefonic la numarul 0730 60 50 56 sau prin e-mail la adresa office@60minutes.ro.
 11. Anularea sau modificarea unei rezervări se poate face cu cel putin 24 ore inainte de ora jocului.
 12. Este recomandat sa ajungeti cu 15 minute inainte de ora rezervarii, pentru a participa la instructajul privind modul de desfasurare a jocului si regulile de conduita. Participarea la joc este permisa doar dupa ce toti participantii au asistat la instructaj.
 13. Intarzierea cu mai mult de 15 minute duce la anularea rezervarii, fara ramburasarea contravalorii
 14. Bunurile personale pe care le aveti asupra dumneavoastra vor fi lasate in vestiare special amenajate.